Huisregels Jaarmarkt Leiderdorp

HUISREGELS

Tijdens het evenementen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement ga je hiermee akkoord en ben je verplicht je aan deze regels te houden.

 • Zorg altijd dat je een geldig legitimaties bewijs bij je hebt, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben.
 • Je dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op te volgen.
 • Indien je medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dien je het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel je de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die je als bezoeker kan ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • Je stemt ermee in dat de films/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.